General

Úvodná strana
INZERCIA
FÓRUM
GALÉRIA
CHAT
KOMIKS
Kvízy
Prehľad akcií

Články

Vtáčkare
Chelicerata
Chov kŕmneho hmyzu
Slovník pojmov
Inteview
Literatúra

Chov vtáčkarov

Fotogaléria spermaték
Popis druhov
FAQ
Všeobecne
Potrava
Jedovatosť
Zvliekanie
Choroby
Rozmnožovanie
Určenie pohlavia
Bite reports Terárium
Veľkosť
Umiestnenie
Zariadenie
Technika
Rastliny

Kontakt

Naše bannery
Reklama
Napíšte nám
Links

Eupalaestrus weijenberghi

(Thorell, 1894)

Popis: Tento juhoamerický druh je zaujímavý napríklad tým, že si vytvoril účinný spôsob obrany voči osám Pepsis sp., ktorých samičky kladú svoje vajíčka do abdomenov vtáčkarov. Obrana spočíva v tom, že v ich nore je na konci zúžené miesto, resp. chodba tubovitého tvaru, kam pavúk v ohrození zasunie svoj abdomen a zabráni tak ose, aby žihadlom zasiahla nejakú vitálnu časť jeho tela. Tvarom tela a sfarbením je dosť podobný druhu Acanthoscurria suina. Základné sfarbenie je bridlicovo šedé až hnedé. Samice majú prvé tri páry kráčavých končatín a karapax sfarbené bledšie ako posledný pár a abdomen. Na končatinách, patelách a chelicerách sú bledé kruhy, nie veľmi výrazné. V roku 1992 bol presunutý z rodu Pterinopelma.

Veľkosť: Jedná sa o menší druh, samice dorastajú v tele 5cm, samce o niečo menej. Rozpätie nôh u samíc 9-11 cm, samce okolo 7-8cm. Váha adultného jedinca sa pohybuje okolo 15 – 20gramov.

Obranné správanie: Sú považované za veľmi pokojné, len zriedkavo prejavujú známky agresie. Občas sa môžu správať zbrklo. Ich jed nie je silný a dá sa s nimi bez problémov manipulovať. Ako spôsob obrany často používajú zdvihnutie zadočka do zvislej polohy podobne ako to robí napríklad A. geniculata.

Pôvod: Argentína a Uruguaj.

Spôsob života: Žije na pampách v trávnatých porastoch. Vytvára si pomerne dlhé nory (25cm). Vo svojom prirodzenom prostredí je dôležitým konzumentom chrobákov druhu Diloboderus abderu, ktorých larvy ničia miestne pastviny.

Podmienky: Vhodná teplota pre chov je od 21 do 27 stupňov s možným nočným poklesom na 18-19 stupňov. Vlhkosť udržujte na 40-60 percentách, neprevlhčujte, u tohto druhu sa vám to môže vypomstiť, pri vlhkosti 80 a viac percent môže nastať u adultných jedincov úmrtie. Menšie exempláre môžu mať aj vyššiu vlhkosť (60-70percent). Substrát udržujte málo vlhký, ale nie ako púšť. Pre dospelého jedinca pridajte do stredne veľkého terária plytkú napájačku s vodou. Postačujúce rozmery terária sú 20x15x15cm (d, v, š). Ako podklad použite lignocel zmiešaný s rašelinou. Ak dáte vyššiu vrstvu podkladu, pavúk si vytvorí noru. Ako potravu môžete použiť pre malých jedincov pokrájané múčne červy, alebo čerstvo vyliahnuté cvrčky, pre dospelcov zophobasov, cvrčky alebo šváby. Odchov býva ťažší, samček je o dosť menši ako samica a tá sa voči nemu prejavuje často agresívne.

Doba dospievania: Rastie dosť pomaly, samice okolo 4-5 rokov, samce o rok menej.

Dĺžka života: Okolo 15-20 rokov.

Dostupnosť: -

Orientačná cena: -

 

Nové príspevky vo fóre

V príprave

Audit návštevnosti TOPlist.cz