General

Úvodná strana
INZERCIA
FÓRUM
GALÉRIA
CHAT
KOMIKS
Kvízy
Prehľad akcií

Články

Vtáčkare
Chelicerata
Chov kŕmneho hmyzu
Slovník pojmov
Inteview
Literatúra

Chov vtáčkarov

Fotogaléria spermaték
Popis druhov
FAQ
Všeobecne
Potrava
Jedovatosť
Zvliekanie
Choroby
Rozmnožovanie
Určenie pohlavia
Bite reports Terárium
Veľkosť
Umiestnenie
Zariadenie
Technika
Rastliny

Kontakt

Naše bannery
Reklama
Napíšte nám
Links

Hysterocrates hercules

Pocock, 1899

Popis: Základná farba je hnedočierna. Zadoček je mierne pretiahnutý. Telo je pokryté hustým ochlpením. Zadné končatiny sú silnejšie. Samice sú skôr do čierna. Samce majú skôr hnedé sfarbenie. Opis je čisto orientačný na základe pavúkov, ktorí sa momentálne vyskytujú v chovoch.

Veľkosť: 7 – 8 cm. Rozpätie cez 16 cm.

Obranné správanie: Ide o veľmi agresívneho vtáčkara, ktorý sa neváha postaviť do obranného postavenia a spraviť výpad. Pavúk patrí medzi toxicky významné druhy. Nevykopáva obranné chĺpky lebo ich nemá. Pri vyrušení odzadu môže kopať silnými zadnými nohami. Dospelý jedinci niekedy pri vyrušení stidulujú. Nevhodný začiatočníkom!

Pôvod: Nigéria, Ghana

Spôsob života: Vo svojom prirodzenom prostredí si hĺbi hlboké nory. Na hrabanie má veľmi dobre prispôsobené nohy. Hlavne zadné končatiny sú veľmi silné.

Podmienky: Terárium pre zemné druhy alebo norové druhy. Terária by malo byť vysoké aspoň 30 cm. Výška substrátu cez 20 cm. Tento druh si robí hlbokú spleť nôr, kde trávi väčšinu času. Miesto klasického terária ho môžete chovať vo vysokej nádobe s dostatkom vlhkého substrátu. Ako substrát je vhodná rašelina. Môjho 6zvl. H. herculesa chovám vo vysokom pohári, kde výška substrátu tvorí asi 15 cm. Aktívny je prevažne večer a zo svojho podzemného úkrytu vychádza len za potravou poprípade za vodou v napájačke. Inak žije veľmi skryto a pri sebe menšom vyrušení prchá do nory. Teplota 26 – 27 stupňov, vlhkosť 70 – 75 percent. Pavúk je žravý. Samec nemá tibiálne háky. Dospelý samec má na konci pedipálp, bulby. Párenie prebieha tak, že samička zakloní zadoček dozadu a samček sa pokúša zasúvať embolus do spermatéky. V kokóne býva 100 – 150 vajíčok. Viacerý chovatelia majú skúsenosť aj so spoločným chovom mláďat v jednom teráriu. Pri dostatku potravy sú schopné bez kanibalizmu žiť spolu 5 – 6 zvl. jedinci.

Doba dospievania: Samice 2 – 4 roky pri 9 – 11 zvl. Samce 2 roky.

Dĺžka života: Samice cez 10 rokov.

Dostupnosť: Ponúkané pavúky sú však pravdepodobne krížence a v chove sa čistá forma nevyskytuje.

Orientačná cena: Vizitka doplnená 3.2016

Poznámka: Richard Gallon vo svojom príspevku z roku 2005 spochybnil skoro všetky doposiaľ chované druhy Hysterocrates spp.. Ako vieme patri k popredným odborníkom na Afriku. Jeho poznatky sú prekladom jeho príspevkov na zahraničných fórach. Hysterocrates hercules - bývali importované z Nigérie ale aj keď nemali zhrubnutú tibiu 4 paru k.k a mali tmavé femury, neboli to pravé H.h.. V roku 2007 sa podarilo skúmať originál tohto pavúka zo zbierky British Museum of Natural History - London od Pococka. Po preskúmaní tohto druhu vyhlásila špička UK chovateľstva, že pravý H.h nebol nikdy v chovoch. Všetky dovezené Hysterocrates hercules sú nejaké "espečka". Momentálne samozrejme prekrížené, kvôli nepoznačeniu lokality výskytu atď. Môj skromný názor - vieme, že variabilita vtáčkarov sa na územiach môže líšiť a ich lokalitne výskyty môžu byť jedinečné až na úrovni endemických výskytov. Už niekoľko kráť sme sa presvedčili, že samotná podoba vtáčkara je zavadzajúci znak. Momentálne by malo byt nálezisko tohto pavúka okupované rôznymi bojovými skupinami, preto je ťažké získať nove kusy na preskúmanie a prípadný odchov. Na základe týchto zistení nie je možné presne identifikovať chované a rozmnožované jedince v chovoch.

 

Nové príspevky vo fóre

V príprave

Audit návštevnosti TOPlist.cz