General

Úvodná strana
INZERCIA
FÓRUM
GALÉRIA
CHAT
KOMIKS
Kvízy
Prehľad akcií

Články

Vtáčkare
Chelicerata
Chov kŕmneho hmyzu
Slovník pojmov
Inteview
Literatúra

Chov vtáčkarov

Fotogaléria spermaték
Popis druhov
FAQ
Všeobecne
Potrava
Jedovatosť
Zvliekanie
Choroby
Rozmnožovanie
Určenie pohlavia
Bite reports Terárium
Veľkosť
Umiestnenie
Zariadenie
Technika
Rastliny

Kontakt

Naše bannery
Reklama
Napíšte nám
Links

Ako ste sa už možno dočítali aj na týchto stránkach, je možné, že sa za veľmi výnimočných podmienok už adultný jedinec zvlečie ešte raz. Je to veľmi zriedkavý jav. Samec často takéto zvliekanie neprežije. Dôvodom je buď nedostatok síl alebo uviaznutie vo zvlečke.

clanok_rosea_01.jpgclanok_rosea_02.jpg
Zvliekanie tohto samca bolo veľmi nečakané, po rannom prekontrolovaní pavúkov som ostal veľmi prekvapený. V teráriu som našiel viac končatín ako som čakal. Hneď som si pomyslel, že je už po ňom, keď sa v určitej chvíli pohol. Ako môžete vidieť na obrázku č.1, takto som ho našiel. Nechcel som ho veľmi vyrušovať, tak som ho nechal pekne odpočívať na starej zvlečke. Všetky končatiny boli viditeľné tak som mal pocit, že sa zvliekol bez problému.

Večer som sa jemne snažil zistiť, či je pavúk v poriadku, no ešte stále bol na zvlečke. Na druhý deň som ju už mohol vytiahnuť. Takto som konečne zistil, prečo sa mu na zvlečke tak „páčilo”. Mal v nej totiž uviaznutú jednu pedidalpu aj s bulbusom (viď foto). Okrem tohto nedostatku mu nič nechýba a momentálne má hlavne chuť do života.

clanok_rosea_04.jpgclanok_rosea_05.jpg
Po odmeraní zvlečky bola jej veľkosť cca 14 cm, teraz je jeho veľkosť necelých 18 cm v končatinách, čo je na tento druh dosť veľký exemplár. Telo je veľké 5-6 cm.

clanok_rosea_03.jpg
Kupoval som ho už ako adultného samca, k tomu dňu bol už približne 3-4 mesiace starý. Po aklimatizovaní sa v teráriu som sa ním pokúšal napáriť samicu, no bez úspechu. Nemal už asi dostatok síl držať samicu, ale snažil sa. V mojom chove bol do tohto netradičného zvleku presne 4 mesiace.
Ak sa bude držať pokúsim sa s ním ešte o ďalšie párenie tej istej samice, i keď má len jeden bulbus. O to to bude vzácnejšie, ak sa mu to podarí.

clanok_rosea_06.jpgclanok_rosea_07.jpg
wladoo

 

Nové príspevky vo fóre

V príprave

Audit návštevnosti TOPlist.cz