General

Úvodná strana
INZERCIA
FÓRUM
GALÉRIA
CHAT
KOMIKS
Kvízy
Prehľad akcií

Články

Vtáčkare
Chelicerata
Chov kŕmneho hmyzu
Slovník pojmov
Inteview
Literatúra

Chov vtáčkarov

Fotogaléria spermaték
Popis druhov
FAQ
Všeobecne
Potrava
Jedovatosť
Zvliekanie
Choroby
Rozmnožovanie
Určenie pohlavia
Bite reports Terárium
Veľkosť
Umiestnenie
Zariadenie
Technika
Rastliny

Kontakt

Naše bannery
Reklama
Napíšte nám
Links

Určenie pohlavia

Asi každý z Vás sa dostane do štádia, keď si položíte otázku, aké je vlastne pohlavie môjho vtáčkara. Po dosiahnutí adultného vzleku sa z neho budeme tešiť buď okolo 6 – 8 mesiacov, alebo najbližších 10 – 15 rokov. Na tieto otázky sa Vám budem snažiť nájsť odpoveď a dúfam, že pri ďalšom zvleku vášho pavúka sa pokúsite určiť jeho pohlavie sami. Každý chovateľ pavúky nerozmnožuje a len sa teší z ich chovu. Preto ak zistíte, že máte samca (viz. zvliekanie) bude lepšie kúpiť si nového pavúčika pre radosť. Samozrejme určovanie pohlavia nie je jednoduchá vec a vyžaduje veľa skúseností. Musíte očakávať, že vám to nepôjde hneď a pravdepodobne sa budete aj viackrát mýliť. Preto zvládnutie tejto problematiky vyžaduje dosť veľkú trpezlivosť.

Určiť pohlavie pavúka môžeme nasledovnými spôsobmi:

1. Pozorovaním v oblasti epigastrálnej ryhy.

2. Pozorovaním vnútornej časti zvlečky pavúka v mieste epigastrálnej ryhy a pľúcnych vakov – určenie pohlavia podľa zvlečky.

3. Pozorovaním tibiálnych hákov na tibii, prvom páre kráčavých nôh alebo bulbusov na pedipalpách pri adultnom samcovi.

4. Dimorfizmom (pohlavná dvojtvárnosť) u adultných jedincov.

Pozorovanie v mieste oblasti epigastrálnej ryhy:

Jedná sa o pozorovanie vonkajšej spodnej strany abdomenu vtáčkara v mieste epigastrálnej ryhy. U menších jedincov je rozoznanie samca od samice veľmi obtiažne no u 7 a viac zvlekových pavúkov je presnosť určenia o dosť väčšia. Počkajte kým váš pavúk vylezie na sklo alebo ho uchopte do ruky zobrazeným spôsobom a môžete si začať všímať nasledovné rozlišovacie znaky. Takéto uchopenie ako vidíte na obrázku používajte radšej na miernych druhoch. Vyžaduje tiež určite skúsenosti a pavúkovi môžete neodbornou manipuláciou ublížiť.

chytanie.jpg

Samica:
Samice majú vrchný pysk vyliačený smerov von. Epigastrálna ryha je vlastne vchod do pohlavných orgánov. Takéto určenie nie je však vždy úplne presné, najmä u problematických druhoch a často aj skúsení chovatelia urobia chybu. Tento spôsob by som odporučil pre tých, ktorý majú z daného druhu viacero kusov a môžu pozorovať rozdiely medzi nimi. Potrebné sú skúsenosti.

Samice:

samice.jpg

P. metallica                                       B. albopilosum – 8 zvl.

Samec:
Horný pysk je kolmý bez pohlavnej štrbiny. Medzi prvým párom pľúc majú špeciálne žľazy. Tieto žľazy sú situované v 2 – 4 radách a majú polkruhový alebo trojhranný tvar. Na tomto mieste môžeme pozorovať tmavšie a kratšie štetiny. Majú ich len samce.

samice samec kresba.jpg
Obrázok porovnávajúci základne rozlíšenia v oblasti epigastrálna ryhy.

samice samec foto.jpgSamec – P. metallica                             Samica – P. metallica

Obrázok nám ukazuje pekne viditeľné vonkajšie pohlavné rozdiely medzi samcom a samicou.

Určenie pohlavia podľa zvlečky:

Metóda, ktorá je najpresnejšia čo sa týka určovania pohlavia živých juvilejných jedincov. Na začiatok nám bude samozrejme treba zvlečka minimálne 6 – 7 a viac zvlekového jedinca. Pokiaľ však máte k dispozícií mikroskop a jemné preparačné náradie, pohlavie môžete určiť aj u oveľa menších jedincoch. Manipulácia sa takýmto zvlekom je značne obtiažna a zväčša končí poškodením skúmanej zvlečky. U väčších druhov ako je T. blondi si dokáže skúsený chovateľ určiť pohlavie už v 2 zvleku, vďaka jej veľkosti. Najlepšia zvlečka na určovanie pohlavia je tesne po zvliekaní, vtedy sa dá vytvarovať do pre nás potrebného tvaru. Veľa krát sa stáva, že zvlečku nájdeme pokrútenú niekoľko dní po zvlečení. Takáto zvlečka už nie je dostatočne flexibilná pre ďalšiu úpravu. Pomôžeme si tak, že sa ju pokúsime rozmočiť v horúcej alebo mydlovej vode. Ja osobne to robím tak (keďže pokožka pavúka odpudzuje vodu), že ju napichnem na kus penového polystyrénu a potom ju vložím do horúcej vody tak, že ju polystyrén zatláča do tekutiny. Zvlečka zmäkne a vtedy sa dá vytvarovať do požadovaného tvaru. Prečo je možné určiť pohlavie podľa zvlečky? Samice zvliekajú aj samotnú spermatéku a uterus externus lebo sú vystlaté pokožkou. Keď je samica napárená a zvliekne sa, sperma tým pádom ostáva vo zvlieknutej spermatéke a je potrebné nové párenie.

Samica: Na začiatok si je potrebné povedať, že rozoznávame 2 druhy spermaték a to zlúčenú a párovú. Tvar spermatéky sa u samíc počas rastu výrazne mení. Na zvlečke lokalizujeme spermatéku medzi prvým párom pľúc a epigastrálnou rýhou smerom ku hlave.. Dá sa povedať, že každý druh vtáčkara je tvarom a veľkosťou spermatéky jedinečný a preto je dobré pokúsiť sa na internete vyhľadať si presný tvar spermatéky toho - ktorého druhu, čo nám značne môže pomôcť pri určovaní pohlavia.

brachyspermateka.jpg
Foto zvlečky B. smithi s lokalizovanou spermatékou

Samec: Nemajú na zvlečke žiadne výrazné zmeny - odchýlky – žiadny výčnelok, žiadna spermatéka, chýba aj spodný pysk a uterus externus. U niektorých druhov môžeme pozorovať prídavné žlazy (viz foto B. albopilosum), ktoré si na menších zvlečkách môžeme zameniť so spermatékou.


samecnhandu.jpg
Samec Nhandu coloratovillosus

pridavne.jpgPrídavné pohlavné žlazy samca Brachypelma albopilosum.

fasciatum.jpg

Porovnaj si rozdiely na zvlečke medzi samicou a samcom C. fasciatum

Pozorovaním tibiálnych hákov na tibii, prvom páre kráčavých nôh alebo bulbusov na pedipalpách pri adultnom samcovi.

Tibiálne háky a bulby majú len adultné (dospelé) samce! Z toho vyplýva, že samce tibiálne háky a bulbusy nemajú počas svojho rastu a nemôžte ich teda pozorovať ale “narastú” im až po poslednom zvleku, ktorým zavŕšia svoju pohlavnú zrelosť. Ak sa tak stane Váš pavúk je pohlavne dospelý a pripravený na párenie. Ak uvidíte v ZOO predajni takéhoto pavúka nekupujte ho. Jeho život je za krátky čas zrátaný. Pozor, tibiálne háky nemajú všetky rody samcov vtáčkarov. Bulbusy majú všetky samce vtáčkarov.

Tibiálne háky majú samce týchto rodov: Acanthoscurria, Aphonopelma, Avicularia, Bonnetina, Brachypelma, Ceratogyrus, Citharacanthus, Cyclosternum, Cyriocosmus, Cyrtopholis, Crassicrus, Chromatopelma, Euathlus, Eupalaestrus, Hapalotremus, Hemiercus, Grammostola, Hapalopus, Homoeomma, Lasiodora, Lasiodorides, Megaphobema, Metriopelma, Nesipelma, Pamphobeteus, Paraphysa, Plesiopelma, Phormictopus, Psalmopoeus, Pseudhapalopus, Pterinochilus, Schizopelma, Sphaerobothria Thrixopelma, Vitalius, Xenesthis. Tibiálne háky má aj samec Theraphosa (Pseudotheraphosa) apophysis.

Tibiálne háky nemajú samce týchto rodov: Annandaliella, Anoploscelus, Augacephalus, Chilobrachys, Citharischius, Coremiocnemis, Encyocratella, Euathlus, Heteroscodra, Heterothele ,Hysterocrates, Ischnocolus, Lyrognathus, Metriopelma, Nhandu (nemá len carapoensis), Orphnaecus, Phlogiellus, Phoneyusa, Phormingochilus, Plesiophrictus, Poecilotheria, Selenocosmia, Selenotholus, Selenotypus, Sericopelma Stromatopelma, Thrigmopoeus.

Sporné môže byť zaradenie Theraphosa blondi. Ross a West uvádzajú že nemá tibiálne háky, taktiež v diele: Systematic revision and cladistic analysis of Theraphosinae (Araneae: Theraphosidae) (Fernando Peréz-Miles, Sylvia M. Lucas, Pedro I. da Silva Jr., Rogerio Bertani, 1996) je u T. blondi zaznamenané to isté. F. Kovařík prezentuje, tibiálne háky sú, no silno redukované. Samec ich pri párení nepoužíva. Podľa toho diela je aj rod Nhadnu vedení bez tibiálnych hákov no z tohto rodu nemá tibiálne háky len Nhandu carapoensis.

pavuktibialne.jpg

bulbus.jpg
Bulbus samca

Dimorfizmom(pohlavná dvojtvárnosť) u adultných jedincov.

Dimorfizmus medzi samcom a samicou u dospelých jedincov. Aby sme si ujasnili čo to vlastne znamená dimorfizmus je: rozdiel vo farbe, veľkosti, rozmeroch tela. Samce sú menšie, nohy majú dlhšie, abdomen užší. Zmenu farby pekne vidieť napr: u Psalmopoesus irminie (viz foto), alebo u druhu Pamphobeteus vesper, ktorého samec sa po dosiahnutí adultného zvleku dostane nádhernú fialovú farbu. Rozmermi tela sú výrazne odlíšnosti napr: u Poecilotherii.

irminia.jpg

Na záver chcem napísať, že určovanie pohlavia je znalosť, ktorú sa vám istotne oplatí nadobudnúť. Budete tak vedieť, či si máte k samičke začať zháňať samca alebo zistiť, kto by eventuálne mohol mať o vášho samca záujem. Buďte trpezlivý a nenechajte sa prípadnými neúspechmi odradiť.

Sceptic

 

Nové príspevky vo fóre

V príprave

Audit návštevnosti TOPlist.cz