General

Úvodná strana
INZERCIA
FÓRUM
GALÉRIA
CHAT
KOMIKS
Kvízy
Prehľad akcií

Články

Vtáčkare
Chelicerata
Chov kŕmneho hmyzu
Slovník pojmov
Inteview
Literatúra

Chov vtáčkarov

Fotogaléria spermaték
Popis druhov
FAQ
Všeobecne
Potrava
Jedovatosť
Zvliekanie
Choroby
Rozmnožovanie
Určenie pohlavia
Bite reports Terárium
Veľkosť
Umiestnenie
Zariadenie
Technika
Rastliny

Kontakt

Naše bannery
Reklama
Napíšte nám
Links

Párenie a odchov Cyriocosmus venezuelensis (ex sp. Venezuela)

Tento druh som získal na Slovensku. Vzhľadom je podobný ako Cyriocosmus elegan. Líši sa sfarbením a miestom výskytu. Doposiaľ vedecky nepopísaný druh. Karapax má oranžový bez čierneho výseku. Femur čierny, zvyšok kráčavej končatiny svetlej farby. Pedipalpy a chelicery čierne. Na abdomene sa nachádza výrazná bledo-oranžová škvrna v tvare srdca. Základné vzorkovanie abdomenu je tvorené ôsmymi oranžovými pásikmi, ktoré sú na vrchu čierne. Snovacie bradavky oranžové. Samice majú v tele okolo dvoch centimetrov. Rozpätie nôh okolo 4 - 5 cm. Samce sú o niečo menšie. Ide o jeden zo vzrastovo najmenších chovaných druhov vtáčkarov.. Nervóznejší druh, ktorý sa snaží pri vyrušení utiecť do bezpečia. Exempláre sa na vyskytujú v dažďových pralesoch Venezuely. Vo voľnej prírode vyhľadáva terénne nerovnosti.
Podmienky chovu sú také isté ako u C. elegans. Vedie život norového vtáčkara, pričom si zväčša buduje spleť chodieb, kde sa zdržiava väčšinu času. Okolie nory jemne zapriada. Ako substrát používam lignocel, u dospelých jedincov stačí vrstva vysoká asi 5cm. Terárium vyberte primerané veľkosti pavúka, menšie jedince si prvých pár zvlekov vystačia s filmovkou. Teplotu udržujeme okolo 24 - 26 stupňov s poklesom na 20 stupňov počas noci. Vzdušná vlhkosť 70 - 80 percent. S prijímaním potravy som u tohto druhu nemal problémy. Predkladám len usmrtenú v podobe nastrihaných cvrčkov. Potrava je niekedy oveľa väčšia ako samotné pavúčiky, ale s jej odmietnutím som sa ešte nestretol. Pavúky rastú veľmi rýchlo, pričom po 7 - 8 zvlekoch môžu byť dospelé. Určiť pohlavie u tohto druhu je pri nižších zvlekoch skoro nemožné a aj pri dospelých jedincoch je potrebný mikroskop a dávku skúseností. Niektorí vedia určiť pohlavie už pri 3 cm veľkých exemplároch. Tento druh pri dobrých podmienkach dospieva už do jedného roka.
Obe samice boli parene okolo 10 zvleku. Nevylučujem, že mohli byť adultné už skôr. 10 zvlekov im trvalo približne rok. Najdlhšie intervaly boli medzi poslednými zvlekmi. Trvali od 4 do 6 mesiacov.

Prvá samica

Táto samička bola určená v 10. zvleku (20.7.2008). Spermatéku som si zameral okulárom. Vedel som, že sa má zvliekať, ale trvalo to asi 4 mesiace od posledného zvleku s tým, že samica číslo dva sa stále nezvliekla. Bol som zvyknutý na 1 - 2 mesačné intervaly. Obe prijímali potravu veľmi dobre. Teplota sa pohybovala v rozmedzí 25 - 27 stupňov počas celého dňa. V noci klesala na 20 stupňov. Samica sa nakoniec úspešne zvliekla. Počkal som 2 týždne na jej vytvrdnutie a následne ju vykŕmil.
Samca som umiestnil do nádoby, kde bola samica. Seizmické pohyby tela a poklepkávanie pedipálp o substrát mi dalo tušiť, že všetko je na dobrej ceste a mám dospelú samičku. Samotné párenie prebehlo v nore. Asi po 10 minútach som pomocou pinzety vyhnal oboch aktérov z nory a čakal na opätovné párenie sa na otvorenom priestranstve. Nasledovala klasická rovnica, nadvihnutie a zafixovanie samice tibiálnymi hákmi, párenie samice. Keď som sa po opakovanom párení uistil, že samec si vykonal svoju povinnosť, po 5 min som ich pomocou pinzety oddelil. Celý akt párenia prebehol bez komplikácii, pričom samec aj samica mali pri oddeľovaní tendenciu opäť sa spojiť, čo sa im viackrát podarilo.

samica_Venezuela.jpgSamica

parenie-Cyrio_Vene.jpg
Foto párenia

Video:
http://www.youtube.com/watch?v=iv6206pzvps
Na videu sú zachytene aspoň počiatočné epigamné prejavy samca.

Druhá samica

Do 9. adultného zvleku sa mi ju podarilo vychovať za 11 mesiacov. V čase párenia bola už 5 mesiacov po zvliekaní, čo neveštilo nič dobré. Sú prípady, keď samica u tohto druhu spraví kokón veľmi rýchlo. Od majiteľa samca z CZ som dostal voľnú ruku, takže som sa nebál samca umierniť aj k neurčenému pavúkovi. Pri takomto konaní si musíte byť vedomí, že môžete prísť o jedného z nich. Pohlavie sa mi teda podarilo zistiť až keď som umiestnil samca do jej nádoby a začal reagovať seizmickými pohybmi tela a poklepkávaním pedipálp o substrát.
Samica začala hneď opätovať samcove inštinktívne túžby. Samec zafixoval samici pomocou tibiálnych hákov chelicery a hneď prešiel k najpríjemnejším povinnostiam. Počas nasledujúcich vyše 20 minút samec nepretržite páril samicu. Napriek značnému vyrušovaniu a mnohým pokusom ich od seba oddeliť si vždy našli cestu ako sa opäť spojiť a venovať sa jeden druhému. Z ťažkosťami, aby som ani jednému z nich neublížil, som ich napokon od seba doslova odohnal.

Video:
http://www.youtube.com/watch?v=WvZE4laJgzU
Na tomto veľmi zlom zázname je aspoň pri troche snahy, možné zachytiť celý akt parenia s počiatočnými epigamnými prejavmi samca.

Samec

Samec mal približne 2 - 3 mesiace, avšak stále bol veľmi aktívny a raz mi aj prijal potravu. V článkoch, čo mal k dispozícii sa uvádza takýto samec ako nevhodný a starý na párenie tohto druhu.
Tým sa moja úloha pri tomto odchove skončila. Napárené samičky som musel kvôli mojej dlhšej neprítomnosti na Slovensku umiestniť u kamaráta Spuca – Martina Spišiaka. Zvyšok článku sú sprostredkované informácie od tohto chovateľa.
Samice ostali istý časť v páriacej nádobe, pričom boli presťahované cca do mesiaca do okrúhlej plastovej nádoby priemerom 8 cm. Pri nasledovnom zvýšení teploty spravila samica číslo 1 kokón. Samica číslo 2 sa medzitým zvliekla. Samica nejavila žiadne náznaky, že by mala mať kokón. Abdomen mala malý, bez výrazného nárastu. Naraz spravila malý kokón veľkostí hrášku. Bol spľasnutý. Asi o 3 týždne začal rásť. Po jeho otvorení sa v ňom nachádzali N2, ktoré bolo treba doinkubovať do 1. zvleku. Po tomto procese nám ostalo približne 30 kusov pavúčikov v 1. zvleku. Môjmu podielu na odchove sa dobre darí. Pavúčiky majú za sebou už 3 zvleky.

C.sp.Venezuela-samec2.1.jpgSamec

C.sp.Venezuela-kokon1.1.jpgKokón

VEN_-_N2.2.jpg
N2

Text a foto Sceptic
Foto Martin Spišiak (Spuco)

 

Nové príspevky vo fóre

V príprave

Audit návštevnosti TOPlist.cz